Senior Developer .Net (C# - Vb.net)

Spindox spa

Milano, Italia

Da Settembre 2015 fino ad oggi